Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Nga – Phó Bí thư chi bộ VKSND TP Hà Tĩnh đã thông qua đề dẫn chuyên đề, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, đảng viên; Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Các giải pháp chung về nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ hiện nay.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 5.

Buổi sinh hoạt cũng đã lồng ghép 2 nhiệm vụ đột phá mà tỉnh Hà Tĩnh xác định đối với chủ đề học tập và làm theo lời Bác năm 2024 là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Tại buổi sinh hoạt đã tiếp nhận 9 ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Các nội dung tham luận đã tập trung làm rõ nhận thức của bản thân về thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các biện pháp phòng, chống hành vi tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay; liên hệ tại chi bộ và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Huy Dần – Bí thư chi bộ VKSND TP Đà Nẵng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, các ý kiến thảo luận của đảng viên. Đồng thời thể hiện mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có nhận thức đúng đắn, vận dụng linh hoạt, hiệu quả năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị.

                                                           

                                                            

 

Thương Huyền