Sáng ngày 9/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao năm 2024.