Nhiều người dân không ngờ việc đi ngược chiều bị xử phạt đến 1,5 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước bằng lái 2 tháng theo quy định.