Nhìn lại phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân và đồng phạm phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, một trong những người phải chịu áp lực lớn nhất tại phiên xét xử đó là các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; làm sao phải đảm bảo sự công minh, chính trực, khách quan, tuân theo pháp luật. Để làm được điều này, các Kiểm sát viên phải luôn chủ động tiếp cận hồ sơ vụ án, nghiên cứu tài liệu, chứng cứ và phải đưa ra quan điểm giải quyết vụ án một cách độc lập, khách quan, thuyết phục, đúng người, đúng tội.