Sáng 22/5/2023, các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.