̣(BVPL) - Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng) triển khai lực lượng phun sát khuẩn các khu vực đang phong tỏa tại 4 phường Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê), phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và Hòa An (quận Cẩm Lệ)  áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.