(BVPL) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng  tổ chức hơn 15 đợt truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đặc biệt là các Khu công nghiệp.