(BVPL) – Trong những ngày đầu năm mới 2021, tại các điểm đến khu di tích danh thắng và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn Địa Nẵng thu hút nhiều du khách đến tham quan, thưởng lãm…