Quyết định số 118/QĐ-VKSTC nêu rõ: Thành lập Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022, gồm 19 đồng chí. Trong đó, Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương là Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022, gồm: Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, VKSND tối cao.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Lâm Huy Chiêu, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị VKSND tham gia Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020. (Ảnh minh hoạ: VT)

Đồng chí Lê Thị Gấm, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Bình Dương; đồng chí Trần Thị Phượng, Trưởng phòng Trị sự - Hành chính Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Trần Trân Định, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Bảo vệ pháp luật khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Tạ Hải Tú, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Phát hành - Quảng cáo Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Lã Đình Thảo, Phó Trưởng phòng Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Trần Thị Ngọc, Kế toán trưởng Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Nguyễn Thành Chung, Thư ký Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Bá Việt, Chuyên viên Báo Bảo vệ pháp luật.

Theo Quyết định, Ban Tổ chức Hội thao có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, tổ chức Hội thao thành công, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Các đơn vị chủ trì tổ chức thành lập các tiểu ban tổ chức giải thể thao theo kế hoạch. Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tự giải thể sau khi kết thúc Hội thao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí có tên tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-VKSTC ngày 19/5/2022 về việc tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022, với 3 môn thi gồm: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt. Quyết định cũng giao Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

BVPL