Theo Kế hoạch, mục đích của việc tổ chức Hội thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân trong 62 năm xây dựng và trưởng thành.

leftcenterrightdel
 Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân, Cúp Báo BVPL lần thứ IX năm 2019 tại TP Bắc Ninh.

VKSND tối cao yêu cầu, việc tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Viện kiểm sát các cấp và các cá nhân tham gia thể thao chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ban tổ chức, tham gia nhiệt tình, sôi nổi, đề cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Về đối tượng tham dự, Kế hoạch nêu rõ bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng từ 1 năm trở lên đang làm việc trong ngành Kiểm sát.

Mỗi đơn vị thành lập 1 đoàn vận động viên tham gia Hội thao, bao gồm: 1 đoàn Cơ quan VKSND tối cao; 1 đoàn VKS quân sự Trung ương; 3 đoàn của VKSND cấp cao; 63 đoàn của VKSND cấp tỉnh; 1 đoàn Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và 1 đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Các vận động viên đã đạt danh hiệu vận động viên cấp I và cấp Kiện tướng tính từ năm 2017 đến nay không thuộc đối tượng tham gia giải này.

Môn thi đấu bao gồm: Cầu lông; Bóng bàn; Quần vợt. Nội dung thi đấu (cho cả ba môn thi đấu), gồm: Đôi nam; đôi nữ; đôi nam - nữ; đơn nam. Chia độ tuổi thi đấu: Chia các độ tuổi cho 3 môn thi đấu và các nội dung thi.

Địa điểm: Tổ chức tại tỉnh Bình Dương; thời gian thi đấu: ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2022

leftcenterrightdel
Môn thi đấu bao gồm: Cầu lông; Bóng bàn; Quần vợt. Nội dung thi đấu (cho cả ba môn thi đấu), gồm: Đôi nam; đôi nữ; đôi nam - nữ; đơn nam. Chia độ tuổi thi đấu: Chia các độ tuổi cho 3 môn thi đấu và các nội dung thi. 

Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, Kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022. Đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức quyết định thành lập các tiểu ban bảo đảm cho việc tổ chức Hội thao thành công tốt đẹp.

Liên quan đến Hội thao lần này, ngày 19/5/2022, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-VKSTC về việc tổ chức Hội thao và ngày 27/5/2022, VKSND tối cao tiếp tục ban hành Quyết định số 118/QĐ-VKSTC về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022.

Xem toàn bộ nội dung Kế hoạch tại đâyke-hoach.doc

BVPL