Theo đó, ông Quế từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thống Nhất. Từ 2015 đến tháng 4/2018, ông Quế được thuyên chuyển công tác lên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. Tháng 5/2018 đến tháng 7/2018, ông Quế giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Bàu Hàm 2. Từ tháng 8/2018 đến nay, ông Quế được luân chuyển làm cán bộ phòng Nội vụ huyện Thống Nhất.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, trước đây, ông Quế bị phản ánh sử dụng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) không hợp pháp. Vào cuộc điều tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu ông Quế báo cáo giải trình.

Ông Quế khẳng định bản sao Bằng tốt nghiệp THPT của ông là hợp pháp; Nguyễn Hiệp B (SN 1965, tên ghi trên Bằng tốt nghiệp) và Nguyễn Hiệp Quế là cùng 1 người và không có việc làm giả giấy tờ.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hiệp Quế, Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thống Nhất đã không trung thực trong việc kê khai lý lịch cán bộ đảng viên, có hành vi cố ý làm giả hồ sơ, sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT mang tên Nguyễn Hiệp B để phục vụ cho động cơ cá nhân, học đại học, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của huyện./.

Nho Thanh