Để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, ngay từ đầu năm công tác 2024, VKSND quận Hải Châu đặc biệt chú trọng đến công tác số hóa hồ sơ vụ án và xác định việc hỏi cung bị can có thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh là một trong những bước quan trọng phục vụ cho việc số hóa hồ sơ vụ án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Trước khi tiến hành hỏi cung bị can, Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án, vụ việc đã xây dựng kế hoạch hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh, trình lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung kế hoạch. Các thiết bị ghi âm, ghi hình, bàn ghế, ánh sáng, thiết bị lưu trữ được chuẩn bị đầy đủ, bố trí đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Phiên hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh tại VKSND quận Hải Châu.

Tại buổi làm việc, đơn vị đã bố trí chỗ ngồi của Kiểm sát viên, bị can, cán bộ kỹ thuật đúng theo quy định của Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về ban hành quy chế tạm thời "Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của Cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố".

Sau khi kết thúc buổi hỏi cung, Kiểm sát viên phối hợp với cán bộ kỹ thuật sao chép video ra 2 thiết bị lưu trữ, 1 đưa vào hồ sơ vụ án, 1 đưa vào hồ sơ kiểm sát phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ của Kiểm sát viên.

Việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can được thực hiện theo các quy định tại khoản 6 Điều 183 Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 1/2/2018 của liên ngành Trung ương "hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015"; Quyết định số 264/QĐ-VKSTC. Thời gian đến, VKSND quận Hải Châu sẽ tiếp tục thực hiện việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

 

Kim Tâm – VKSND quận Hải Châu