Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành thông báo việc thi hành kỉ luật đối với đảng viên.

Trước đó, ngày 4/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và thi hành kỉ luật đối với các đảng viên có sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW, ngày 17/3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kì 2015-2020.

Sau khi nghe đảng viên trình bày bản kiểm điểm, xem xét kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức kỉ luật của các tổ chức đảng; xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỉ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Xà Dương Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Đức Hòa. Nguồn: BTO.

Thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Nguyễn Đức Hòa - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Phong. Nguồn: BTO.

Mai Kiều - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Đối với trường hợp ông Huỳnh Giác - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở TN-MT, nguyên Giám đốc Sở TN-MT, được xác định có vi phạm đến mức phải thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lí kỉ luật đảng viên vi phạm, đến nay đã hết thời hiệu xử lí kỉ luật bằng hình thức khiển trách nên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không thi hành kỉ luật đối với đảng viên này.

Thông báo của Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các tổ chức, cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, xử lí kỉ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các đảng viên nhận hình thức kỉ luật của Đảng.

V.H