Sai phạm trong công tác cán bộ

Thông báo kết luận thanh tra số 1060/TB-TTr ngày 11/10/2018 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, về cơ cấu, tổ chức bộ máy và biên chế, Chủ tịch huyện Đức Trọng chưa kịp thời giới thiệu để Hội đồng nhân dận huyện bầu bổ sung 05 Uỷ viên UBND, để kiện toàn bộ máy chính quyền; chưa thực hiện đúng quy định khi đồng ý cho các phòng chuyên môn ký hợp đồng 09 trường hợp làm công việc chuyên môn; không công khai tuyển dụng công chức cấp xã.

leftcenterrightdel
Thông báo kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng 

Về công tác quy hoạch, không rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiều đơn vị trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn mắc nhiều sai sót. Như, năm 2016-2017, UBND huyện Đức Trọng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 67 trường hợp sai quy định. Trong đó, có 51 trường hợp thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm. Khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn này, có 29 trường hợp không xin ý kiến của Sở Nội vụ. Đến thời điểm thanh tra, còn 38 trường hợp chưa đạt chuẩn và điều kiện của chức vụ; có 07 trường hợp chưa có trình độ Đại học vẫn được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Đặc biệt, Chủ tịch huyện Đức Trọng phân công cho bà Phạm Thị Thanh Thuý, Phó Chủ tịch, phụ trách, chỉ đạo lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng, nhưng lại để bà này “ưu ái” giao công trình cho người nhà. Điều này trái với quy định tại khoản 3, 4 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng, gây dư luận không tốt.

Cụ thể, công trình sửa chữa nâng cấp Trạm Y tế xã Tà Hine, bà Phạm Thị Thanh Thuý là người ký phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết toán công trình nhưng lại ký hợp đồng với chồng bà là Giám đốc Công ty TNHH Triệu Khánh (trụ sở tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) thi công công trình.

leftcenterrightdel
Một góc trung tâm huyện lỵ Đức Trọng 


Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng còn “vượt quyền” khi ký ban hành Thông báo 107/TB-UBND ngày 13/6/2016 về việc thông báo xem xét kỷ luật ông Lê Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, là chưa đúng thẩm quyền và chưa đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh. Vì theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thì UBND tỉnh Lâm Đồng mới có thẩm quyền xử lý kỷ luật Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng. Ngoài ra, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, nhưng Chủ tịch huyện Đức Trọng chưa khách quan trong việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 nên để phát sinh dư luận không tốt trong cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. 

Nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

Đối với công trình duy trì và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến đường Cao tốc Liên Khương - Prenn, chủ đầu tư không báo cáo kịp thời những bất hợp lý đối với định mức tưới nước theo các định mức được công bố để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, công bố định mức cho phù hợp, nên để xảy ra sai phạm với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối với 05 công trình xây dựng cơ bản, việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải từ Chợ đầu mối ra Quốc lộ 20 chưa đúng với chủ trương của UBND tỉnh và sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích, đã quyết toán vốn đầu tư tương ứng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, tạm ứng, giám sát và nghiệm thu, thanh quyết toán công trình… còn nhiều hạn chế, như: Tính sai, tính trùng khối lượng, áp dụng mã định mức, giá vật liệu và cự ly vận chuyển sai quy định; số liệu giữa dự toán và bản vẽ không trùng khớp; không điều chỉnh giá nhân công trước khi đấu thầu theo quy định... 

Ngoài ra, huyện Đức Trọng còn làm trái với quy định khi chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu. Chưa hoàn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng đã tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, thương thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình, sau khi ký hợp đồng thi công mới tiến hành giải phóng mặt bằng nên dẫn tới các gói thầu thi công chậm tiến độ từ 01 đến 04 năm.

leftcenterrightdel
 Chỉ riêng công trình duy trì và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến đường Cao tốc Liên Khương -Prenn, UBND huyện Đức Trọng đã để xảy ra hàng loạt sai phạm

Bên cạnh đó, một số hạng mục không tiến hành nghiệm thu, đo đạc thực tế tại hiện trường mà chỉ căn cứ trên hồ sơ dự toán để tiến hành nghiệm thu là chưa đúng quy định, dẫn đến thanh quyết toán sai quy định với số tiền hơn 05 tỷ đồng.

Thu hồi hơn 3,5 tỷ đồng sai phạm

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý, với số tiền sai phạm là hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, sai phạm trong thi công đối với công trình Duy trì và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tuyến đường Cao tốc Liên Khương - Prenn là hơn 1,5 tỷ đồng và tạm ứng, nghiệm thu, thanh - quyết toán không đúng quy định tại 05 công trình còn lại qua thanh tra là hơn 02 tỷ đồng... 

Về việc xử lý kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm; sau khi kiểm điểm, xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra các sai phạm tương tự trong thời gian tới. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng giao các Sở, ngành có liên quan, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại đã được làm rõ; đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết một số phần việc có liên quan.

Tâm An