leftcenterrightdel
 Đoàn Kiểm sát làm việc tại UBND phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long. 

Qua kiểm sát nhận thấy: UBND các phường đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, cụ thể: Hồ sơ có đầy đủ các tài liệu liên quan theo quy định; có phân công cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; định kỳ điểm danh, kiểm diện và hàng tháng nhận xét quá trình chấp hành án; trong kỳ không có trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số UBND phường vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc ghi chép sổ sách, lập hồ sơ,…

Trên cơ sở kết quả của các cuộc trực tiếp kiểm sát, Đoàn Kiểm sát đã ban hành kết luận, yêu cầu UBND các phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu nhằm thực hiện tốt hơn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trong thời gian tới.

Cùng thời gian kiểm sát, Đoàn Kiểm sát đã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Vĩnh Long tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, hướng dẫn, giải thích cụ thể các quy định về thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, án phí; các điều kiện để được xét rút ngắn thời gian thử thách, xóa án tích; thay đổi nơi cư trú cho 36/36 bị án đang chấp hành án tại địa bàn…

Qua tuyên truyền, đã giúp cho những người chấp hành án hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như hậu quả pháp lý bất lợi nếu tiếp tục vi phạm pháp luật và những chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người chấp hành án, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của những người đang chấp hành án trên địa bàn, hạn chế tình trạng vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới.

Khôi Nguyên