leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Vừa qua, VKSND thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức 2 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đối với 2 vụ án dân sự.

Vụ thứ nhất là “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” giữa nguyên đơn bà Vũ Quỳnh H. với bị đơn bà Nguyễn Thị H. và vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hủy bỏ hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất” giữa nguyên đơn ông Phạm Quý D. với bị đơn bà Dương Thùy D.

Đây là các vụ tranh chấp có tính chất điển hình, xảy ra phổ biến ở địa phương, có đầy đủ người tham gia tố tụng và có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự nên đảm bảo các tiêu chí để lựa chọn thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ cho Kiểm sát viên tham dự phiên tòa.

Kiểm sát viên khi được phân công đã thực hiện đúng các hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành như: tập trung nghiên cứu hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm, giải quyết vụ án, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong dự thảo bài phát biểu, đề cương xét hỏi đặt ra các tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, các đương sự và những người tham gia phiên tòa. Trên cơ sở nắm chắc nội dung vụ án, các văn bản có liên quan, Kiểm sát viên tập trung xét hỏi đi vào trọng tâm vụ án, góp phần giúp Hội đồng xét xử nhận định, đánh giá toàn diện được nội dung vụ án, từ đó đề xuất quan điểm giải quyết vụ án có căn cứ và thuyết phục đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Kết quả Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận toàn bộ quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát trong cả hai vụ án.

Sau khi kết thúc phiên xét xử, VKSND thành phố Phú Quốc đã tổ chức họp đánh giá chất lượng của phiên tòa, đồng thời cùng trao đổi, nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại hai phiên tòa dân sự nói trên nhằm rút ra những kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự và kỹ năng của Kiểm sát viên, tạo sự chuyên nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị ngày càng trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Mỹ Phương - Cao Nhung