leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa. 

Mới đây, VKSND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa dân sự sơ thẩm rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất”.

Tham dự phiên tòa có Lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Long, Phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo, Kiểm sát viên của 8 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký và việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng; theo dõi, ghi chép đầy đủ diễn biến phiên tòa, đặt câu hỏi có trọng tâm nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án; thực hiện tốt việc nghiên cứu, phân tích đánh giá chứng cứ và quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Tam Bình tổ chức họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Tam Bình đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp đã nêu lên những ưu điểm của Kiểm sát viên cần tiếp tục phát huy và một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Kiểm sát viên chưa dự kiến các tình huống diễn biến của vụ án tại phiên tòa dẫn đến khi điều chỉnh bài phát biểu một số nội dung còn bị trùng lấp, chưa chặt chẽ...

Qua thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, đã góp phần thiết thực nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh của Kiểm sát viên, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên nhằm phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác hiện nay.

Hữu Lộc