leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa được số hóa hồ sơ.

Phiên tòa được xét xử công khai với các chứng cứ được số hóa và trình chiếu bằng hình ảnh. Dựa trên các tài liệu, chứng cứ được trình chiếu tại phiên tòa đã một lần nữa khẳng định hành vi của tất cả các bị cáo đều thể hiện tính côn đồ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người khác nếu không được can thiệp kịp thời.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên một bản án khách quan và đúng pháp luật đối với các bị cáo.

Phiên tòa đã diễn ra theo đúng trình tự thủ tục tố tụng và đúng quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND TP Bảo Lộc đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, đồng thời mời Hội đồng xét xử vụ án cùng tham dự.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Kiểm sát viên công bố cáo trạng bằng hình ảnh trình chiếu tại phiên tòa.

Các đồng chí tham dự phiên họp đã đóng góp ý kiến về những ưu điểm cũng như hạn chế của Kiểm sát viên, qua đó nâng cao chất lượng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, tạo điều kiện cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa đáp ứng được yêu cầu công tác của ngành trong thực hiện cải cách tư pháp.

Trong kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị, lãnh đạo VKSND TP Bảo Lộc cũng đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác số hóa hồ sơ hình sự trong giải quyết vụ án. Việc số hóa không chỉ thực hiện trong giai đoạn truy tố, khi chuẩn bị chuyển hồ sơ sang Tòa án, mà phải thực hiện xuyên suốt quá trình từ khi bắt đầu thụ lý đến khi kết thúc điều tra, truy tố. Theo đó, yêu cầu tài liệu phải được cập nhật thường xuyên, dần dần giảm thao tác photo tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát, tiến đến thí điểm việc xây dựng hồ sơ điện tử tại đơn vị….

Ngoài việc số hóa hồ sơ đối với án hình sự, VKSND TP Bảo Lộc cũng đã thực hiện thí điểm việc số hóa hồ sơ đối với án dân sự, hồ sơ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và xem việc số hóa hồ sơ là khâu công tác đột phá của đơn vị trong giai đoạn mới, tiến tới xây dựng hồ sơ điện tử để từng bước áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình xét xử vụ án hình sự.

Việt An - KaLy