leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Văn Bắc - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến từ VKSND tỉnh Bình Phước đến 11 điểm cầu VKSND cấp huyện, qua đó trang bị cho cán bộ, Kiểm sát viên các kỹ năng cần thiết giúp nâng cao chất lượng báo cáo án và duyệt đường lối giải quyết án, đảm bảo yêu cầu đổi mới, tăng cường hoạt động công tố trong Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bình Phước, nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến từ VKSND tỉnh Bình Phước đến 11 điểm cầu VKSND cấp huyện, qua đó nhằm trang bị cho cán bộ, Kiểm sát viên các kỹ năng cần thiết giúp nâng cao chất lượng báo cáo án và duyệt đường lối giải quyết án, đảm bảo yêu cầu đổi mới, tăng cường hoạt động công tố trong Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bình Phước, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Bắc – Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng các đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phan Văn Phong và đồng chí Vũ Văn Chương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Xuân Minh - Trưởng Phòng 1 trình bày tham luận tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có lãnh đạo và công chức làm công tác công nghệ thông tin thuộc Văn phòng tổng hợp; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên thuộc các Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7. Tại điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên và công chức làm công tác Kiểm sát giải quyết án hình sự.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Minh - Trưởng phòng 1 đã thông qua các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao về vẽ sơ đồ tư duy, giới thiệu về mục tiêu và lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy; hướng dẫn các bước để định hình xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo cho một vụ án cụ thể đến toàn thể đại biểu tham dự.

leftcenterrightdel
 Các điểm cầu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Trần Văn Nam - Chuyên viên Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng tổng hợp giới thiệu và hướng dẫn các phần mềm hỗ trợ vẽ sơ đồ tư duy và hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng của phần mềm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Bắc đề nghị công chức của Viện kiểm sát hai cấp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng hiệu quả các phần mềm được VKSND tối cao triển khai đưa vào sử dụng trong toàn ngành; cũng như thường xuyên thực hiện việc số hóa tài liệu hồ sơ, xây dựng sơ đồ tư duy phục vụ việc báo cáo án hình sự, dân sự và các khâu công tác khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, nhất là thực hiện hiệu quả khâu công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mà Ngành và đơn vị đã xác định.

Trần Nam