Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến VKSND các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Định chủ trì, quán triệt và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND tỉnh Bình Định. Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tại đơn vị.

Nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm hạn chế vi phạm, tội phạm trong ngành KSND tỉnh Bình Định, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh trước đó đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng VKSND cấp huyện triển khai, phổ biến đến cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị nội dung từng văn bản cần biết, nắm, để thực hiện đúng, không vi phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, được sự phân công của lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Định, đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ quán triệt một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND do Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 16-QĐ/BSCĐ ngày 26/10/2023. Đồng chí Chánh Thanh tra quán triệt nội dung của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định quán triệt nội dung Quy định số 04-QĐ/TU ngày 13/9/2021 của Tỉnh ủy Bình Định về vụ án, vụ việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý. Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định quán triệt một số nội dung trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm hạn chế vi phạm, tội phạm trong ngành KSND và kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, những nội dung được trình bày tại hội nghị đều đã được ban hành văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND Bình Định kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên tiếp tục nhấn mạnh những điểm mới, cần lưu ý, những vấn đề quan trọng, cốt lõi liên quan. Về phía cán bộ, Kiểm sát viên toàn ngành nắm để biết, thực hiện cho đúng, tránh vi phạm, không lặp lại những vi phạm đã nêu. Các đơn vị có liên quan như Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn trong quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch...để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực tiễn đặt ra cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành KSND những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ, Kiểm sát viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh; nhất là người đứng đầu VKSND 2 cấp phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với phương châm chủ động, giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngành; với áp lực công việc yêu cầu người cán bộ Kiểm sát phải nâng cao hơn nữa về chất và lượng mới; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hoàng Huynh Thủy - Xuân Nha