leftcenterrightdel
 

Thông qua hoạt động kiểm sát thường xuyên về công tác thi hành án dân sự VKSND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy:

Số vụ việc lưu hạ năm 2019 chuyển qua: 87 việc/85,8 tỉ đồng. Trong đó vụ, việc: có điều kiện thi hành 32 việc/6,92 tỉ đồng chưa có điều kiện thi hành 54 việc/79,6 tỉ đồng. Kết quả thi hành án tính đến ngày 13/5/2020 đã thi hành xong 8 việc/1,78 tỉ đồng (đạt 25% trên tổng số việc và 28,8% trên số tiền có điều kiện).

Để nâng cao tỷ lệ giải quyết án lưu hạ 2019 chuyển qua, VKSND huyện Nghi Xuân đã ban hành yêu cầu số 227/YC-VKS-KSTHADS ngày 13/5/2020 yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nghi Xuân đôn đốc cán bộ, Chấp hành viên chủ động tăng cường hơn nữa trong việc tổ chức thi hành án, đề ra kế hoạch, biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự đặc biệt là các vụ, việc lưu hạ chuyển qua.

Ngọc An