leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung với thành phần tham dự gồm hơn 200 đồng chí là lãnh đạo, thủ trưởng, kế toán của các phòng, ban chuyên môn của huyện, các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính, Địa chính, Kế toán các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Kế toán các trường học trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Trung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Hà trực tiếp truyền đạt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; một số quy định của BLHS có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ. Trong đó, tập trung đi sâu vào các hành vi tham nhũng, các yếu tố cấu thành tội phạm của các tội tham nhũng chức vụ. Trong thời gian ½ ngày, báo cáo viên đã hoàn thành khối lượng công việc được giao, đồng thời tiến hành trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua hội nghị, các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị tiếp tục được phổ biến rộng rãi.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành địa phương trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; ngăn chặn phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch; đưa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đức Trung