Đoàn kiểm sát do đồng chí Tôn Văn Xuyên - Phó Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới làm Trưởng đoàn; cùng thành viên là các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Văn Đấu - Thủ Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an huyện Chợ Mới cùng đại diện lãnh đạo các Đội nghiệp vụ và Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tôn Văn Xuyên - Phó Viện trưởng VKSND huyện
công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Văn Xuyên - Phó Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, trao đổi các nội dung, chương trình làm việc của đoàn công tác, nhất là những yêu cầu được nêu ra theo chương trình Kế hoạch đã được xây dựng của Viện kiểm sát.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, đồng chí Vũ Đình Trung - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp đã báo cáo kết quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của đơn vị trong thời điểm từ ngày 1/12/2021 đến ngày 30/4/2022, đảm bảo đúng các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm sát.

Trong thời gian làm việc theo chương trình, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra công tác quản lý sổ sách, sử dụng biểu mẫu; nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm sát; trình tự, thủ tục trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm,…

Hoạt động trực tiếp kiểm sát được xem là công tác định kỳ hàng năm của Viện kiểm sát, bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đây là hoạt động kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra, từ đó rút ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, kịp thời phát hiện và làm rõ những hạn chế, thiếu sót, cũng như những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của từng Ngành. Hoạt động kiểm sát giúp tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong việc đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại trong công tác này, góp phần đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật; chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; bảo vệ triệt để quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Duy Tín