leftcenterrightdel
 Hình ảnh phiên tòa giả định ngày 2/11/2019.

Phiên tòa giả định thể hiện quá trình xét xử vụ án về một vụ tai nạn giao thông có thật xảy ra trên địa bàn huyện. Vụ tai nạn giao thông đó sau đó đã bị khởi tố người điều khiển và chủ phương tiện tham gia giao thông đó với hai tội danh: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại các Điều 260 và 264 BLHS năm 2015.

Qua phiên tòa giả định đã cho người dự hiểu về trình tự giải quyết một vụ án, vị trí, vai trò của Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại phiên tòa; việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng và kết quả giải quyết vụ án.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị nói chung và của các cơ quan tư pháp cũng như Hội Luật gia nói riêng. Trong thời gian tới, Hội Luật gia của huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện chọn các vụ án phức tạp cả về hình sự lẫn dân sự để tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Nguyễn Chí Đại