Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà là trưởng đoàn. Cùng tham gia có đồng chí Lê Văn Huấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện Đầm Hà.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Hồng Vinh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đầm Hà báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan CSĐT, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác VKSND huyện Đầm Hà tiến hành kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, thời điểm từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2022.

Qua kiểm sát nhận thấy: Về cơ bản, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm tốt công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở đầy đủ các loại sổ theo dõi đúng theo mẫu quy định; việc tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ thụ lý được thực hiện đúng theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự và các thông tư liên quan.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, hạn chế như: Sổ theo dõi chưa cập nhật đầy đủ cột mục; có tin báo, tố giác về tội phạm giải quyết còn để kéo dài, phải gia hạn thời hạn giải quyết; Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm còn chưa đúng nội dung; các tài liệu thu thập còn một vài sai sót…

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng thay mặt Đoàn Kiểm sát thông qua biên bản làm việc. Trên cơ sở những vi phạm, hạn chế đã được Đoàn chỉ rõ, VKSND huyện Đầm Hà ban hành kết luận, kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện để khắc phục vi phạm.

Nguyễn Khánh