Đoàn kiểm sát do đồng chí Đỗ Minh Hùng - Viện trưởng VKSND thị xã Ngã Năm, làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị.

Tại buổi kiểm sát, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm sát trực tiếp

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Các tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, VKSND tối cao.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm cũng mở sổ theo dõi thông tin tội phạm theo quy định; Sổ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có đầy đủ các cột, mục theo đúng yêu cầu. Nội dung tiếp nhận và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được cập nhật thường xuyên, đầy đủ. Việc tiếp nhận thông tin về tội phạm được tập trung, đã có sự phân công cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ tổng hợp tình hình tiếp nhận và giải quyết thông tin về tội phạm nên việc tổng hợp số liệu đều đảm bảo. Từng tố giác, tin báo về tội phạm đều được lập thành các hồ sơ riêng để theo dõi; các hồ sơ tin báo khi giải quyết đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Cơ quan CSĐT trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các nội dung này Đoàn kiểm sát đã có ý kiến trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan CSĐT khắc phục, sau đó ban hành kết luận chính thức.

Thay mặt Công an thị xã Ngã Năm, đồng chí Sơn Minh Chiến - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo về tội phạm; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, qua đó góp phần giữ vững trật tự trị an tại địa phương.

Trần Thơ - Việt An