Vừa qua, VKSND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Kế Sách tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 3 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kế Sách, bao gồm xã Xuân Hòa, xã Thới An Hội và thị trấn An Lạc Thôn.

Để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành án của các phạm nhân, Đoàn kiểm sát yêu cầu Ủy ban nhân dân triệu tập tất cả các phạm nhân đến buổi làm việc để kiểm danh, kiểm diện, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời nghe ý kiến của các phạm nhân về công tác quản lý, giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân đối người chấp hành án. Kết quả tất cả 11/11 phạm nhân đều có mặt tại địa phương tại thời điểm kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh đoàn công tác trực tiếp kiểm sát tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại địa bàn; trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi và 10 hồ sơ thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo cùng 1 hồ sơ cải tạo không giam giữ. Đoàn trực tiếp làm việc với 6 cán bộ được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và 11 người đang chấp hành án để nghe trình bày về hoạt động chấp hành pháp luật trong thời gian thử thách.

Đồng thời, Đoàn kiểm sát cũng phổ biến và yêu cầu những người đang chấp hành án thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đúng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Qua kết quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cho thấy các đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục những người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, như việc lập sổ theo dõi việc tiếp nhận, quản lý, tổ chức giám sát và giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ; có nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục và tự nhận xét của người chấp hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Định kỳ Ủy ban nhân dân các xã đều tiến hành kiểm tra, xem xét đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành cho các bị án đúng quy định; việc giải quyết cho người chấp hành án vắng mặt tại địa phương được thực hiện bằng Quyết định rõ ràng và thực hiện trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân xã nơi người chấp hành án xin tạm trú và Cơ quan thi hành án hình sự huyện Kế Sách việc giải quyết cho người chấp hành án vắng mặt tại địa phương.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ, qua đó yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo cán bộ tiếp tục quan tâm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, qua đó góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Việt An - Trung Hiếu