Tại Hội nghị, các thành viên BCĐ 138 ngành KSND đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình cao đối với Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình PCTP và TNXH năm 2017, đồng thời đóng góp ý kiến đối với dự thảo các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo trong năm 2018.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng BCĐ 138 ngành KSND phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Trưởng BCĐ 138 ngành KSND ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà BCĐ 138 ngành KSND nói riêng và Viện kiểm sát các cấp nói chung đã đạt được trong việc thực hiện các chương trình PCTP và TNXH. Theo đó, năm 2017, BCĐ 138 ngành KSND đã chỉ đạo quán triệt toàn Ngành thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đạt được những kết quả tích cực. 

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong nêu rõ: BCĐ 138 ngành KSND cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo cần triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05 ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2018.

Mặt khác, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các Nghị quyết Quốc hội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc; Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 102 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm…; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng thuộc trách nhiệm của Ngành. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm…

Văn Tình