leftcenterrightdel
 Tổ công tác tham gia họp giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai tại địa phương.

Huyện Thuỷ Nguyên nằm phía Bắc của TP Hải Phòng. Trong những năm qua, huyện được TP Hải Phòng quan quan tâm đầu tư nhiều dự án kinh tế quan trọng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Hải Phòng ở khu vực Bắc Sông Cấm, thuộc huyện Thủy Nguyên. Vì vậy, trên địa bàn huyện, luôn có trên dưới 20 dự án đồng thời thực hiện, diện tích đất phải thu hồi nằm ở hầu hết tất cả các xã, thị trấn, liên quan tới nhiều hộ dân. Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuỷ Nguyên đưa vào chủ đề hành động của nhiều năm, từ năm 2016 cho đến nay.

Trong những năm qua, để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, VKSND huyện Thủy Nguyên đã tích cực phối hợp, tham mưu cho UBND huyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt hoạt động cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế việc khiếu kiện đông người, gây dư luận không tốt trong nội bộ nhân dân.

VKSND huyện Thủy Nguyên đã thành lập Tổ công tác địa phương (do 1 Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo, 1 Kiểm sát viên làm tổ trưởng và 3 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là thành viên) có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, nghiên cứu các hồ sơ liên quan đến công tác địa phương do UBND huyện Thủy Nguyên chuyển đến; tham gia các cuộc họp do UBND huyện tổ chức; tham mưu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm phục vụ công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện; nắm bắt tình hình chung thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện cho ý kiến.

Trong năm 2023, đã tham gia 12 cuộc họp triển khai thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện, nghiên cứu 89 hồ sơ cưỡng chế, 2 hồ sơ xử lý hành chính đối với vi phạm chiếm đất tại các xã Quảng Thanh, Hòa Bình, Thủy Đường. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham mưu để hoàn thiện các hồ sơ cưỡng chế đảm bảo đúng các thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật. Các ý kiến của đơn vị đều được đồng chí Chủ tịch huyện chủ trì cuộc họp đánh giá cao và yêu cầu tổ hồ sơ hoàn thiện theo ý kiến của của VKS.

VKSND huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết các khiếu nại về đất đai, góp phần nâng cao chất lượng trong giải quyết khiếu nại về đất đai ở địa phương. Xử lý nghiêm các đối tượng cố tình xúi giục, kích động nhân dân làm trái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến khiếu kiện hành chính, giải phóng mặt bằng…, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan thì Bộ phận tiếp công dân của VKSND huyện Thủy Nguyên ghi nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ảnh và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, VKSND huyện Thủy Nguyên chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, vướng mắc. Thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho người dân và Tòa án phục vụ việc giải quyết vụ án; phối hợp với Tòa án trong quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản; tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên tòa.

Hàng năm, UBND huyện Thủy Nguyên đều ghi nhận đóng góp tích cực của VKS trong thực hiện giải phóng mặt bằng. UBND huyện thường xuyên mời VKSND huyện Thủy Nguyên tham gia các cuộc họp cưỡng chế; các vụ, việc phức tạp xảy ra trên địa bàn có dấu hiệu tội phạm, các tranh chấp dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Mời đại diện VKS tham gia hội đồng tư vấn để tham mưu việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Với những kết quả đạt được, VKSND huyện Thủy Nguyên đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên tặng Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đồng chí Hoàng Quốc Thái, Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên.

 

Đào Ngân - Ngọc Linh