Hội đồng nghiệm thu gồm các đồng chí Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao (Chủ tịch) và các đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 10; đồng chí Phạm Hoàng Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ 9; đồng chú Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao 1 và đồng chí Lại Thị Thu Hà, Trưởng phòng Vụ 14 VKSND tối cao.

Theo Quyết định số 460/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học, đề án năm 2022, VKSND tỉnh Đắk Lắk được giao thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở mang tên “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Thực trạng và giải pháp”, do đồng chí Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Chủ nhiệm.

leftcenterrightdel
 Buổi nghiệm thu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua việc phân tích số liệu, đề tài đã nêu lên được những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính của VKSND tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Đồng thời, phân tích những kết quả đạt được trong công tác phối hợp với các Cơ quan, Ban, Ngành tại địa phương nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong việc giải quyết án.

Một kết quả đạt được đáng chú ý và có giá trị đó là đề tài đã tổng hợp được 16 dạng vi phạm của Tòa án nhân dân và 12 dạng vi phạm của Ủy ban nhân dân. Tương ứng với mỗi dạng vi phạm, đã có sự phân tích, đánh giá và nêu biện pháp tác động của Viện kiểm sát đối với những vi phạm này.

leftcenterrightdel
 Đề tài “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Thực trạng và giải pháp”, do Ths Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Chủ nhiệm.

Sau khi làm rõ cơ sở và nội dung của dự báo về tình hình thụ lý và tính chất mức độ của các khiếu kiện hành chính trong những năm tới trên địa bản tỉnh Đắk Lắk, đề tài đã đề xuất, phân tích 7 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, đề tài cũng kiến nghị một số nội dung xoay quanh công tác chỉ đạo điều hành, quan hệ phối hợp, việc bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật cho hoạt động kiểm sát…

Những giải pháp, kiến nghị đã được phân tích, lý giải là sự đáp ứng tốt nhất yêu cầu của lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính góp phần bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong hoạt động tư pháp tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Sau khi nghe Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (bằng hình thức video clip), các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành thảo luận, nhận xét, đánh giá nội dung Đề tài và họp chấm điểm. Kết quả Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài ở mức “Xuất sắc”. Đồng thời, yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa một số nội dung nghiên cứu đã được Hội đồng góp ý.

Hải Âu