Trong năm 2019, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) đã thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, đã tham mưu để lãnh đạo VKSND tối cao phối hợp với các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, xây dựng 19 dự án Luật, 3 dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự bảo đảm tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thành việc chủ trì tham mưu, xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và 6 Báo cáo sơ kết, tổng kết triển khai thi hành các đạo luật trong ngành KSND.

Tiếp tục phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định của Ngành, đảm bảo triển khai thi hành hiệu quả các đạo luật về tư pháp trong Ngành, hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam…

Các văn bản trả lời thỉnh trị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc do đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công tác quản lý khoa học tập trung tham mưu, giúp Lãnh đạo VKSND kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học VKSND tối cao và sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng; Hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Vụ 14

Với vai trò là đầu mối tham mưu các nhiệm vụ về cải cách tư pháp, đơn vị cũng đã chủ trì xây dựng và tổ chức  thực hiện Kế hoạch Tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về Cải cách tư pháp trong toàn Ngành. Theo đó, đã hoàn thành 04 báo cáo lớn của Ngành về cải cach tư pháp, được Đoàn kiểm tra của BCĐ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, các bộ, ngành hữu quan đánh giá cao….

Từ những thành tích đó, năm 2019, Vụ 14 đã vinh dự được nhận Cờ thi đua Chính phủ. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp Vụ 14 được nhận vinh dự này.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn đã đánh giá cao những kết quả của Vụ trong năm 2019.  Cụ thể, trong năm qua, Vụ 14 đã quyết tâm với khi thế mới nên đã đi vào những định hướng rất đúng, tập trung vào những khó khăn của công tác kiểm sát. Vụ đã có những tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo VKSND tối cao hết sức trách nhiệm…

Đồng thời nhấn mạnh, bước sang năm 2020 là năm có nhiều hoạt động kỉ niệm, đặc biệt là kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND. Do đó, Vụ 14 cần có những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, cần tập trung nâng cao chất lượng, lựa chọn những đề tài sát thực tiễn, tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các đơn vị trong Ngành và nhất là các cơ quan ngoài ngành để giúp họ hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND…


Minh Nhật