leftcenterrightdel
Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát thị xã Gò Công họp bàn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. 

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, VKSND thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố các vụ án bảo đảm khách quan, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, không có vụ án, bị can nào bị khởi tố oan, sai; thẩm quyền điều tra được đảm bảo, không để xảy ra trường hợp quá thời hạn giải quyết; Quan hệ phối hợp hai ngành chặt chẽ, hiệu quả, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Gò Công còn tồn tại một số vi phạm như: 

Lập chỉ bản để làm rõ tiền án, tiền sự của người vi phạm nhưng thực hiện không đúng theo biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự, cụ thể là không áp dụng Mẫu số 187BH theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 (nơi dán mã vạch) mà áp dụng Mẫu số A7BH theo Thông tư số 30/2014/TT-BCA ngày 23/7/2014, đã không còn hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Báo cáo đăng ký người thuộc diện chưa được xuất cảnh đối với bị can, góc trái có đóng dấu “Mật” nhưng lại đưa vào lưu trong hồ sơ vụ án là không đúng quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Không có người chứng kiến khi tiến hành ghi lời khai đối với những người tham gia tố tụng không biết chữ. 

Để bảo đảm việc khởi tố, điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, VKSND thị xã Gò Công đã ban hành Kiến nghị số 501/ KN-VKSTXGC-HS ngày 16/10/2019 kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Gò Công thực hiện khắc phục các vi phạm nêu trên, đảm bảo các hoạt động điều tra theo đúng quy định của tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật.

Mai Văn Hóa