leftcenterrightdel
KSV tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục THADS tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VKS. 

Theo đó, Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính. Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy các vật chứng, tài sản theo các Quyết định đối với 3 Bản án hình sự của TAND tỉnh Kiên Giang đã có hiệu lực pháp luật tại kho vật chứng Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang.

Trước khi kiểm sát việc tiêu hủy tang vật, tài sản, KSV kiểm sát hồ sơ của Chấp hành viên được phân công thi hành việc tiêu hủy tang vật, kiểm tra toàn bộ tang vật trong từng vụ án xác định đúng số lượng, chủng loại, đặc điểm của từng tang vật đúng theo từng Bản án, Quyết định thi hành án và Quyết định chuyển giao vật chứng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ tiêu hủy, về quy trình, thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, thống nhất cho Hội đồng tiêu hủy tang vật, tài sản tiến hành tiêu hủy tang vật không còn giá trị sử dụng được tịch thu trong 3 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng sau khi đã kiểm tra xác định toàn bộ tang vật, vật chứng đúng với số lượng được thể hiện trong bản án và quyết định chuyển giao vật chứng của VKS đã đưa ra tiêu hủy bằng biện pháp: Với những vật chứng dễ cháy thì Hội đồng quyết định đốt, còn đối với những vật chứng là kim loại, Hội đồng đã dùng máy cưa sắt để cắt thành sắt vụn và đào hố chôn. 

Quá trình tiêu hủy được sự chứng kiến của tất cả các thành viên trong Hội đồng và những người giám sát theo quy định.

Thanh Phong