Tham gia các đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo VKSND tỉnh Long An; cùng đại diện các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tỉnh.

Chương trình kiểm tra tập trung vào các nội dung triển khai Chỉ thị 01/CT-VKSTC, Kế hoạch 01/KH-VKS và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 số 01/CTr-VKS của VKSND tỉnh Long An; kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát của các đơn vị; việc phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên… thực hiện nhiệm vụ trọng năm 2022; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác theo chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/NQ-QH của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của VKSND tối cao; kiểm tra việc áp dụng triển khai chữ ký số điện tử và sử dụng phần mềm hệ thống văn bản điều hành, việc thực hiện số hóa hồ sơ; mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan hữu quan tại địa phưong; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tác nghiệp, cũng như những kiến nghị, đề xuất đối với VKSND tối cao, và VKSND tỉnh trong quản lý, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Văn Nghị - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra ở VKSND huyện Đức Huệ

Tại các đơn vị được kiểm tra, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo bằng văn bản theo nội dung kiểm tra. Đồng thời các thành viên của đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ; kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách có liên quan đến từng bộ phận, từng khâu công tác kiểm sát để đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế cũng như những ưu điểm, những phương pháp, sáng kiến cần phát huy, nhân rộng…

Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy VKSND các huyện đã triển khai tốt kế hoạch công tác năm 2022 và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Long An trên tất cả lĩnh vực. Các đơn vị cũng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghiệp vụ như ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trong các khâu công tác; kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ, kiểm sát thi hành án hình sự... đúng theo quy chế của Ngành. Trong công tác THADS, các đơn vị đều tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với Chi cục THADS cùng cấp; phối hợp tốt Tòa án xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm, án điểm..., kiểm sát tốt công tác khiếu tố, xử lý 100% đơn thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền.

Về sổ sách, các đơn vị cơ bản mở đầy đủ các loại sổ như sổ họp cơ quan, sổ trực nghiệp vụ, sổ đăng ký văn bản đi và văn bản đến. Các loại sổ đều được ghi chép sạch, đẹp; sổ họp cơ quan thể hiện đầy đủ nội dung cuộc họp, các ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng đối với từng khâu công tác; đảm bảo trực nghiệp vụ nghiêm túc, phản ánh đầy đủ tình hình trực vào sổ trực nghiệp vụ. Trong công tác điều hành ngân sách đảm bảo cân đối được nguồn chi. Hồ sơ lưu trữ được sắp xếp gọn gàng, phân loại theo từng năm và từng khâu công tác, thống kê rõ ràng, đầy đủ. Các đơn vị đều có mở thêm sổ công tác lưu trữ trên máy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm hồ sơ, văn bản khi cần thiết...

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi kiểm tra ở VKSND huyện Thủ Thừa

Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đồng thời nhận thấy một số hạn chế tại các đơn vị như nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ chưa được thực hiện hoặc chậm tiến độ; việc phối hợp nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra, kiểm sát trực tiếp Cơ quan điều tra, Cơ quan THAHS, Cơ quan THADS, kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc số hóa hồ sơ vụ án còn chậm...

Phát biểu chỉ đạo tại các cuộc kiểm tra, lãnh đạo VKSND tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị được kiểm tra nói riêng, cũng như VKSND hai cấp nói chung cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, giúp hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong những tháng cuối năm 2022.

Trong đó tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nắm chắc tiến độ, hồ sơ giải quyết, kịp thời yêu cầu kiểm tra, xác minh. Trong thời gian tới, các đơn vị VKSND cấp huyện cần phối hợp cùng Cơ quan điều tra kiểm tra công tác giải quyết tin báo của Công an cấp xã theo quy định; chú trọng thực hiện tốt việc tham gia hỏi cung bị can trước khi phê chuẩn khởi tố bị can để phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng các bản yêu cầu điều tra, Kiểm sát viên phải bám sát quá trình điều tra vụ án của Điều tra viên để có những yêu cầu điều tra kịp thời, có chất lượng.

Hai là, cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót, tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị, nhất là kháng nghị phúc thẩm đối với án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh lao động, thương mại... có vi phạm nghiêm trọng.

Lãnh đạo đơn vị cần thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ để phân bổ thời gian thực hiện hợp lý, tạo điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên phát huy năng lực, sở trường, tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, Kiểm sát viên phải thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết công việc được giao cho lãnh đạo phụ trách. Các đơn vị cần xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra nghiệp vụ hàng tháng, quý và có thể kiểm tra chéo giữa các khâu công tác kiểm sát; mở sổ đăng ký văn bản mật theo quy định, thực hiện tốt việc bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực cộng tác, tăng cường viết tin, bài gửi trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh, VKSND tối cao, và các cơ quan báo đài tại địa phương...

Ba là, triển khai thực hiện chữ ký số điện tử tại các đơn vị cũng như sử dụng phần mềm hệ thống văn bản điều hành. Tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án; khắc phục những hồ sơ hoàn thiện như phiếu đề xuất, báo cáo án, luận tội, báo cáo kết quả xét xử, việc hoàn chỉnh, sắp xếp hồ sơ kiểm sát sau khi đã xét xử xong...

Bốn là, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực công tác; quản lý và bảo quản tài sản công; tăng cường giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Bên cạnh đó cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn nhằm thực hiện tốt chức năng của Ngành kiểm sát trong thời gian tới.

Thanh Nhã - Việt An