Theo kế hoạch, từ ngày 1/1/2020 sẽ triển khai sẽ ghi âm, ghi hình khi hỏi cung trên cả nước. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại chưa chuẩn bị được trang thiết bị, tập huấn cán bộ cho công việc hỏi cung có ghi âm, ghi hình nên phải lùi lại thời gian.

Liên quan đến đề án cơ sở vật chất, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can được Thủ tướng phê duyệt thực hiện ngày 1/1/2020 trên phạm vi cả nước, ông Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế, Bộ Công an cho rằng đây là một chủ trương lớn, đòi hỏi nỗ lực của các bộ ngành, trong đó Bộ Công an được giao xây dựng đề án.

leftcenterrightdel
 Ghi âm ghi hình khi hỏi cung

Ông Ngọc Anh cho biết Bộ đã thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng đề án chung và được Chính phủ phê duyệt việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung hình sự. Bộ Công an đã tổ chức thí điểm ở Công an Bắc Giang, Hà Nội, TP.HCM, cơ sở giam giữ thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra...

Hiện tại đã có 5 cơ quan công an địa phương đang thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh có cuộc hỏi cung. Việc ghi âm, ghi hình có âm thanh được thí điểm tại 42 phòng hỏi cung thuộc 11 địa điểm tại 5 công an đơn vị, địa phương

Bộ Công an hiện quản lý 69 trại tạm giam, trong đó có nhiều buồng hỏi cung đảm bảo chuẩn. Từ trước đến nay ngành công an đã làm và đạt kết quả tốt. Tuy vậy, điều kiện thực tiễn vẫn cần có thêm thời gian chuẩn bị để triển khai đồng bộ.

Do đó, Bộ Công an cho biết sẽ báo cáo cấp thẩm quyền lùi thời hạn áp dụng vì cần xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo, tổ chức tập huấn cán bộ và có những yêu cầu đảm bảo kỹ thuật đòi hỏi nỗ lực lớn hơn.

Theo Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/9/2019 sẽ bắt đầu thực hiện trên toàn quốc bắt đầu từ 1/1/2020.

Mục tiêu của Đề án là tổ chức thực hiện quy định của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP đến các cán bộ có liên quan việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can (như cán bộ kỹ thuật của lực lượng hồ sơ, điều tra viên, cán bộ thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam...); chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác hỏi cung bị can trong hoạt động tố tụng hình sự.

Xây dựng bộ máy, cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ để thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; xây dựng lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Ngọc Anh