Theo báo cáo của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao, trong 6 tháng đầu năm 2018, tập thể đơn vị đã đoàn kết, thống nhất chấp hành nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2018. Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch và Chương trình đã đề ra. VKSND cấp dưới đã chủ động hoàn thành các cuộc kiểm sát định kỳ, tăng cường kiểm sát đột xuất. Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, Vụ 8 và VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, áp dụng biện pháp kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, được các cơ quan, người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, sửa chữa vi phạm. Do vậy, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát đã được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 8

Bên cạnh đó, công tác quản lý giam giữ được chấp hành nghiêm chỉnh, chặt chẽ, việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và các quy định của pháp luật khác có liên quan được thực hiện một cách nghiêm túc, tích cực.

Cùng với đó, thủ tục tiếp nhận, trích xuất, điều chuyển và chuyển giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam, công tác phân loại giam giữ đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thăm gặp thân nhân, trích xuất; việc quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, quản lý người bị kết án tử hình luôn được trại tạm giam quan tâm, kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Định mức ăn, diện tích chỗ nằm của người bị tạm giữ, người bị tạm giam nói chung và người dưới 18 tuổi, người bị kết án tử hình, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ cấp phát tư trang đều được trại tạm giam, nhà tạm giữ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chế độ.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 8 Vũ Huy Thuận báo cáo tình hình của đơn vị 

Theo ông Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao cho biết, 6 tháng cuối năm 2018, đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả năm. Cụ thể, Vụ 8 sẽ báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kiểm tra, giám sát việc bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đồng thời ban hành kết luận kiểm tra, giám sát đối với hai đơn vị trên.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”; phối hợp với Tổng cục VIII, Bộ Công an tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Vụ 8 và Tổng cục VIII.

Mặt khác, Vụ 8 sẽ phối hợp với Vụ 11, VKSND tối cao tiến hành kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ tại 6 VKSND cấp tỉnh; hoàn thành kiểm sát đối với 04 trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự; kiểm sát việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị đã ban hành năm 2017; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan quản lý Thi hành án hình sự Bộ Công an.

Ngoài ra, theo ông Thuận, thời gian tới, đơn vị cũng sẽ tiếp tục triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng quy trình kiểm sát việc bảo đảm thực hiện chế độ đối với phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; đồng thời, triển khai xây dựng đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật đặc xá và Luật thi hành án hình sự…

V.T

Theo báo cáo của Vụ 8, các Viện kiểm sát cấp dưới đã bám sát chương trình, nội dung kế hoạch công tác; quản lý, theo dõi, nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc kiểm sát tuân theo pháp luật tại các trại tạm giam, trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và tiến hành kiểm sát nhà tạm giữ cấp huyện theo chỉ tiêu, kế hoạch và có biện pháp tác động kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm.