Nhiều sai phạm…

Ngày 12/3/2020, tại Lạng Sơn, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010- 31/12/2017.

Theo TTCP, việc thực hiện thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, PCTN và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều khuyết điểm hạn chế.

Đồng thời, TTCP cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thanh tra và PCTN cũng như những sai phạm liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai đã nêu trong kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
Thanh tra chính phủ công bố nhiều sai phạm của tỉnh Lạng Sơn.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010-2017, đặc biệt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ tình hình thực tế để bố trí Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các đơn vị được thuận lợi; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác tiếp công dân, nhất là công tác tiếp dân tại các cấp huyện, xã; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và thanh tra để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC ngay từ cơ sở, không đế khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp trên địa bàn.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm

TTCP đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý công trình xây dựng theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sai phạm, đặc biệt có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND TP Lạng Sơn.

TTCP kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để được giao đất tái định cư, không phải người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tính toán lại diện tích quỹ đất 12% khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và việc nhà đầu tư được giao thực hiện các công trình công cộng để đối trừ; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành các thời kỳ liên quan đến sai phạm để có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định....

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Kết luận thanh tra đã chỉ ra được những mặt mạnh, cũng như phản ánh được yếu kém hạn chế của tỉnh trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và quản lý đất đai trên toàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tập trung thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

leftcenterrightdel
Nhiều vi phạm trong quản lý đất đai tại Lạng Sơn. 

Chú ý việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm đã được TTCP chỉ ra qua thanh tra cũng như việc tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm, giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong việc xử lý về đất đai, UBND tỉnh phải làm đúng theo quy đinh pháp luật và theo các kiến nghị của TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, khi có vấn đề vướng mắc phải xin ý kiến của các cơ Trung ương.

Thực hiện kết luận nghiêm túc, hiệu quả

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cho biết, từ khi có kết luận đến nay, UBND tỉnh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mong muốn TTCP tiếp tục phối hợp, giúp đỡ UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra đến nay đã xong.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Lễ công bố kết luận thanh tra tại Lạng Sơn.

Vấn đề tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN cũng được UBND tỉnh chỉ đạo các các đơn vị, sở, nghành đã nghiêm túc thực hiện.

Ông Hồ Tiến Thiệu cũng cho biết, ngay sau khi cuộc họp này, UBND sẽ ban hành kế hoạch để thực hiện kết luận nghiêm túc và có hiệu quả.

 

Ngọc Anh