Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định thi hành kỉ luật ông Vũ Ngọc An- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Chi cục Thủy lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh bằng hình thức khiển trách.

leftcenterrightdel
Ông Vũ Ngọc An. Ảnh: BGL. 

Ông Vũ Ngọc An được kết luận đã có khuyết điểm, vi phạm, cụ thể: Trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2016, ông An được phân công phụ trách các ban quản lý rừng phòng hộ; tuy nhiên, chưa chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị được phân công phụ trách.

Bản thân ông Vũ Ngọc An với tư cách Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo thiếu sâu sát, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng kéo dài trong công tác quản lí, bảo vệ rừng, công tác quản lí tài chính tại các ban quản lí rừng phòng hộ tại tỉnh Gia Lai.

PV