Năm 2023, với vai trò là Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua tổ chức hưởng ứng, phát động, bám sát các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, các Bộ, Ngành phát động và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

Các phong trào thi đua, yêu nước được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và được công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2023.

Trong năm 2023, VKSND tỉnh Tuyên Quang căn cứ vào chỉ thị công tác của Ngành đã ban hành Kế hoạch công tác để các đơn vị triển khai thực hiện.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, các khâu công tác khác đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ phải xem xét giải quyết; không có cán bộ, đảng viên vi phạm nghiệp vụ phải xử lý kỷ luật; đoàn kết nội bộ tốt. 

Kết quả khen thưởng năm 2023, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang nhận 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối; tặng Bằng khen đối với 05 tập thể đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hai năm liên tục 2022 - 2023 và 4 cá nhân đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2022 - 2023; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành cho 2 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm sát” cho 4 cá nhân.

VKSND tỉnh Tuyên Quang công nhận 15 đơn vị đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 6 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 163 cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”, trong đó có 19 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”… VKSND tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị được trao tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh Tuyên Quang cho tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của các Khối thi đua thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Với những thành tích nổi bật nêu trên, VKSND tỉnh Tuyên Quang là một trong 11 đơn vị vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của các Khối thi đua thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2023”.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là động lực để công chức, người lao động VKSND tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024. 

Đỗ Quý