Năm 2022, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm, VKSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 1.197 nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra 1.033 vụ 2.056 bị can. Đồng thời,  VKSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết 776 vụ 1.581 bị can trên tổng số 776 vụ 1.581 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 100%, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 878 vụ 1.841 bị cáo sơ thẩm và 200 vụ 316 bị cáo phúc thẩm. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, án xâm phạm an ninh quốc gia, án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Hà Tĩnh vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TT)

Công tác kiểm sát trên các lĩnh vực giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Chủ động phối hợp, yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đảm bảo việc giải quyết vụ, việc dân sự, hành chính toàn diện, đúng pháp luật. Chú trọng hoạt động trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án; tích cực phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết các việc có điều kiện thi hành, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Số lượng, chất lượng, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị, đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tổ chức thành công cuộc thi “Viết và trình bày Bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tổng kết công tác năm 2022, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã hoàn thành 125/125 chỉ tiêu yêu cầu, trong đó có 56 chỉ tiêu vượt/59 chỉ tiêu có thể vượt.

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2022, VKSND tỉnh Hà Tĩnh được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để toàn thể công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian tới.

 

Thanh Tâm