leftcenterrightdel
 Đoàn công tác VKSND huyện Cư Kuin trao đổi, nắm bắt tình hình cùng Ban tự quản buôn kết nghĩa.

Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác đã động viên, vận động bà con trong buôn yên tâm lao động sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không làm, không theo” các đối tượng phản động, thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo kích động chống chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề về chính sách các dân tộc, tôn giáo…

Thay mặt Ban tự quản và bà con trong buôn Ea Tiêu, buôn trưởng chân thành cảm ơn VKSND huyện Cư Kuin đã luôn quan tâm, đồng hành cùng bà con, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, chia sẻ đối với Nhân dân buôn kết nghĩa. Buôn trưởng cũng hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.                           

Thông qua Ban tự quản buôn, VKSND huyện Cư Kuin đã gửi tới một số gia đình nghèo, neo đơn trên địa bàn 100kg gạo./.

Thu Hương - Hải Âu