leftcenterrightdel
 Hình ảnh buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Đại Phước.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 4/1/2023 của UBND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long, vừa qua VKSND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho người dân các xã trên địa bàn.

Theo đó, VKSND huyện đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Càng Long tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân các xã: Mỹ Cẩm, An Trường A, Tân Bình, Tân An, Phương Thạnh, Đại Phước, Nhị Long, Nhị Long Phú, Đức Mỹ, Bình Phú thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Nhị Long.

Tham gia tuyên truyền có đồng chí Huỳnh Thanh Huấn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Càng Long, là Báo cáo viên pháp luật của huyện.

Hội nghị đã tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các đạo luật mới có hiệu lực, hoạt động chuyên môn của Viện kiểm sát đến với nhiều đối tượng, thành phần nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống; đồng thời giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, VKSND huyện Càng Long giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân đồng thời giúp hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị và được cấp ủy địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Nguyễn Ngoan