Cụ thể, tại Quyết định số 152/QĐ-VKSTC ngày 6/7/2022, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2022 cho 402 cá nhân thuộc VKSND các cấp do đã có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong danh sách cá nhân được Viện trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2022, VKSND tối cao có 20 đồng chí; 3 VKSND cấp cao có 13 đồng chí; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 369 đồng chí.

Theo quy định, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” là hình thức khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao, được tặng một lần cho cá nhân đủ tiêu chuẩn nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của cá nhân vào quá trình phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức VKSND. (Nguồn: BVPL)

Kỷ niệm chương có nội dung, kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc thể hiện đặc trưng của ngành Kiểm sát, phù hợp với quy định của Nhà nước. Kỷ niệm chương được xét tặng hằng năm cho mỗi cá nhân vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7).

Đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; những người ngoài ngành Kiểm sát nhân dân có công lao đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

Về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, cá nhân có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm và hoàn thành nhiệm vụ được giao thì được tặng Kỷ niệm chương. Trường hợp được cử đi biệt phái, đi học hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục công tác thì thời gian đi biệt phái, đi học hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong Ngành để xét tặng Kỷ niệm chương.

Đối với cá nhân đã làm công tác pháp luật ở ngành khác chuyển sang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân thì thời gian làm công tác pháp luật trong ngành khác được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương, nhưng phải có ít nhất 5 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đối với cán bộ lãnh đạo, có 8 năm liên tục giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị thuộc VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND cấp cao, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương trở lên; cán bộ có thời gian công tác 10 năm trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó có 8 năm giữ chức vụ lãnh đạo VKSND cấp huyện, cấp phòng và tương đương, lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Xem toàn bộ danh sách các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” tại đâydanh-sach.pdf

P.V