Giai đoạn đầu khi mới thành lập Ngành, Văn phòng chỉ với một biên chế vừa phụ trách bộ phận vừa là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Tháng 3 năm 1968 trên cơ sở sáp nhập giữa VKSND tỉnh Hải Dương và VKSND tỉnh Hưng Yên; VKSND tỉnh Hải Hưng được thành lập; thời điểm này ngoài chức năng tham mưu, tổng hợp và hậu cần, Văn phòng còn thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương trao cờ thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao tặng tập thể Văn phòng tổng hợp và các đơn vị.  

Năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ngành Kiểm sát được tổ chức và hoạt động trên phạm vi cả nước; để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, ngành Kiểm sát tiến hành đổi mới và kiện toàn về tổ chức, cấp tỉnh thành lập các tổ nghiệp vụ tương ứng với từng khâu công tác; giai đoạn này công tác tổ chức được tách ra khỏi văn phòng.

Thời gian này, thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 1981 và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, VKSND tối cao chỉ đạo các VKSND tỉnh thành lập các phòng nghiệp vụ. Đầu năm 1982, đơn vị Văn phòng tổng hợp được thành lập, lúc này Văn phòng thực hiện cả nhiệm vụ công tác thống kê (tháng 4/2003 bộ phận Thống kê tách ra khỏi Văn phòng, sau đó đến tháng 4/2020 lại sáp nhập vào Văn phòng tổng hợp).  

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương tặng hoa lãnh đạo Văn phòng tổng hợp. 

Từ khi mới thành lập chỉ có 1 biên chế, với sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, bộ máy của Văn phòng không ngừng được kiện toàn, đến nay đơn vị có 18 công chức, người lao động với cơ cấu tổ chức gồm: Chánh văn phòng, các Phó Chánh văn phòng, công chức làm công tác tổng hợp, thống kê, công nghệ thông tin, thi đua, kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 2, kế toán cấp 3; thủ quỹ, văn thư kiêm thủ kho, đánh máy, Cơ yếu kiêm lưu trữ và một số nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị Văn phòng tổng hợp chụp ảnh lưu niệm. 

Với chức trách, nhiệm vụ được giao trong những năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn về nhân lực cũng như điều kiện làm việc... nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của công chức và người lao động trong đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng tổng hợp đã làm tốt công tác tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thống kê và công nghệ thông tin; công tác văn thư, cơ yếu, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công và nhiều công việc khác luôn được hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tham gia thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Bên cạnh công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng, những công chức, người lao động của đơn vị luôn đoàn kết, sáng tạo vươn lên cống hiến nhiều ý kiến tham mưu và cách làm hiệu quả. Hàng năm các thành viên trong Văn phòng đã tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, tham gia hiến máu tình nguyện... 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp tham gia hiến máu cứu người. 

Sự nỗ lực phấn đấu đó đã được Đảng, Nhà nước và Ngành ghi nhận, năm 1996 Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; các năm từ 1992 đến năm 2001, 2004, 2005, 2012-2019 được công nhận "Tập thể lao động xuất sắc" ; trong đó các năm 2001, 2016, 2017 và  2019  được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua tập thể dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen và Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen. Do đã đóng góp vào thành tích chung của ngành kiểm sát Hải Dương, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, công chức và người lao động trong đơn vị Văn phòng VKSND tỉnh Hải Dương xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Hải Dương, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành kiểm sát nhân dân 26/7/1960-26/7/2020.                                    

Bình Minh