Tại Quyết định số 197/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc hệ thống VKSND đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, gồm: Báo Bảo vệ pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và VKSND tỉnh Bình Định.

2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, gồm: Ông Dương Hùng Yên, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang.

leftcenterrightdel
Báo Bảo vệ pháp luật cùng nhà tài trợ tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) năm 2020. (Ảnh: Hoàng Long) 

Theo đó, VKSND tối cao vừa có Quyết định số 165/QĐ-VKSTC về việc thưởng tiền cho các tập thể và cá nhân do được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Quyết định số 165/QĐ-VKSTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thưởng 10.430.000 đồng (Mười triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) cho mỗi tập thể và 5.220.000 đồng (Năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) cho mỗi cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

P.V