Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đồng chí Lê Tấn Thủ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Trung ương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho những cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Huỳnh Việt Thanh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ là một trong 13 cá nhân thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn thành phố, có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng được nhận Kỷ niệm chương.

leftcenterrightdel
 Đ/c Lê Tấn Thủ - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu

Qua nhiều năm công tác, trên nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Huỳnh Việt Thanh luôn là một tấm gương sáng về tác phong làm việc khoa học, dân chủ, không ngừng học tập, nghiên cứu và đề ra nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần cùng tập thể xây dựng Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ trong sạch, vững mạnh toàn diện; các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của VKSND TP Cần Thơ luôn đạt và vượt theo kế hoạch hàng năm.

Với trách nhiệm được giao, đồng chí Huỳnh Việt Thanh đã cùng Ban Cán sự Đảng VKSND TP Cần Thơ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Cần Thơ về công tác xây dựng Ðảng; xây dựng chương trình, kế hoạch và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
 Đ/c Huỳnh Việt Thanh cùng công chức và người lao động VKSND TP Cần Thơ tham gia hiến máu nhân đạo

Đồng chí Huỳnh Việt Thanh luôn thực hiện tốt việc nêu gương, chủ động trong công tác, cùng với với cấp ủy Đảng đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng như: tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu và tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức cho đảng viên luân phiên kể chuyện về tấm gương của Bác, rút ra bài học cho bản thân trong các cuộc họp Chi bộ; chỉ đạo các Chi bộ xây dựng các chuyên đề học tập theo từng quý, gắn với vị trí việc làm của từng đảng viên;… qua đó góp xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên ngày càng nâng lên.

leftcenterrightdel
 Đ/c Huỳnh Việt Thanh tham gia hoạt động Tết trồng cây do VKSND TP Cần Thơ tổ chức.

Được biết, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng” là hình thức ghi nhận của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ trao tặng một lần duy nhất cho mỗi cá nhân để tôn vinh sự cống hiến, đóng góp của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hải Sơn - Bích Hà