Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và tình hình thiên tai, lũ lụt tại địa phương nhưng Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng ủy Phan Quý Nhất tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội nề nếp hoạt động của Đảng bộ tiếp tục được duy trì đảm bảo có chất lượng. Đảng ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quy chế, quy định của ngành; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân...

leftcenterrightdel
 Các đơn vị xuất sắc đón nhận Bằng khen.

Đảng ủy đã chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các chi bộ triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và tổ chức cho Đảng viên báo cáo kết quả thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế; lãnh đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ và khắc phục lũ lụt. Các tổ chức đoàn thể, hội trong cơ quan hoạt động sôi nổi, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, năm 2020, VKSND tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Kiểm sát nhân dân; 2 tập thể được VKSND tối cao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cấp phòng; Đảng bộ VKSND tỉnh được Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan VKSND tỉnh đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

leftcenterrightdel
 Đảng bộ VKSND tỉnh đón nhận Bằng khen.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vân và đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và mong rằng thời gian tới Đảng bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, quan tâm lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai soát xét chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI để xây dựng chương trình hành động trong 5 năm tới; tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa công sở đảm bảo chiều sâu; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường vai trò của đảng viên trong phát hiện, đấu tranh phản biện các quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Đại hội XIII của Đảng…

Trần Nga