Theo đó, công văn số 4339/VKSTC-V15 nêu rõ: Để tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia dự tuyển học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc theo Công văn số 6184-CV/BTCTW ngày 13/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019 (Công văn số 6184-CV/BTCTW), Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh cho phổ biến Công văn số 6184-CV/BTCTW để công chức, viên chức trong đơn vị biết, đăng ký tham gia và làm hồ sơ dự tuyển; lập danh sách lý lịch trích ngang công chức, viên chức đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia dự tuyển.

Cũng theo công văn số 4339/VKSTC-V15, công văn cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển, danh sách lý lịch trích ngang và hồ sơ dự tuyển theo quy định đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao (Phòng Quản lý đào tạo) trước ngày 19/10/2018; đồng thời gửi file dữ liệu (Công văn cử công chức tham gia dự tuyển và lý lịch trích ngang) theo địa chỉ email: phongquanlydaotaov15@gmail.com để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, Vụ Tổ chức cán bộ không nhận được các tài liệu đăng ký dự tuyển, coi như đơn vị không có nhu cầu.

Ngoài ra, công văn số 4339/VKSTC-V15 còn nêu rõ: Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Quản lý đào tạo, số điện thoại: 0243.255.058, số máy lẻ 811172) để được giải đáp.

P.V

Xem thông tin chi tiết về học bổng quy định tại Công văn số 6184-CV/BTCTW tại đây: Cong van.pdf