leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long nhận giải Ba đối với tập thể.

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành trao giải Hội thi tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tại Hội thi này, VKSND tỉnh Vĩnh Long vinh dự đạt giải Ba đối với tập thể.

Hội thi diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 3/11, được tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm trắc nghiệm, tìm hiểu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; các nội dung của tỉnh đã triển khai về chuyển đổi số. VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Long có 26 thí sinh đăng ký và tham gia dự thi cùng hơn 200 đơn vị và hơn 4.000 thí sinh từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả hội thi có 1 tập thể đạt giải Nhất, 3 tập thể đạt giải Nhì, 4 tập thể đạt giải Ba,  5 tập thể đạt giải Khuyến khích và nhiều giải thưởng cá nhân. Trong số này, VKSND tỉnh Vĩnh Long vinh dự đạt giải Ba đối với tập thể.

Hội thi được tổ chức đã giúp tuyên truyền, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính, có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung và trách nhiệm bản thân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Cũng đồng thời, tuyên truyền nhằm thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt những bước đột phá; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với việc chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ngọc Tựu