leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 03. (Ảnh: Phước Thạnh)

Theo đó, thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018, quy định về “Phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra” (viết tắt là Thông tư liên tịch số 03).

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã chủ động phối hợp, tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt thực hiện Thông tư liên tịch số 03 trong Viện kiểm sát hai cấp Sóc Trăng và đại diện các Cơ quan điều tra cấp tỉnh, đồng thời tiến hành sơ kết công tác phối hợp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp trong thời gian qua.

Cơ quan thanh tra tỉnh và Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Thông tư này trong nội bộ ngành. Theo đó, công tác phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 03 ngày càng được lãnh đạo các ngành thường xuyên quan tâm, thông tin về vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ và kết quả giải quyết được các đơn vị thường xuyên trao đổi, cung cấp kịp thời;

Cán bộ thanh tra và cán bộ điều tra, kiểm sát nhận thức đầy đủ về tinh thần Thông tư liên tịch số 03, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về vi phạm pháp luật, tội phạm đã được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

Qua 2 năm phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 03, giữa Cơ quan Thanh tra, Cơ quan điều tra Công an và Viện kiểm sát đã đạt được nhiều kết quả quan trọng bước đầu. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Thanh tra kịp thời chuyển đến Cơ quan điều tra Công an xử lý.

Cơ quan điều tra cùng Viện kiểm sát đã khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các tội phạm trong lĩnh vực tham nhũng, chức vụ và kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng ở địa phương, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.

Kết quả, năm 2019, 2020 Cơ quan Thanh tra và các cơ quan hữu quan đã có văn bản kiến nghị khởi tố, yêu cầu xử lý tội phạm qua kết quả thanh tra kinh tế, xã hội và chuyển đến Cơ quan điều tra 15 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, điều tra 7/11 bị can (trong đó: đề nghị Viện kiểm sát truy tố 3 vụ/7 bị can, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự 1 vụ/1 bị can, tạm đình chỉ truy nã 1 vụ /1 bị can, đang điều tra 2/2 bị can; Viện kiểm sát ban hành Cáo trạng truy tố 3 vụ/7 bị can; Tòa án đã đưa ra xét xử 1 vụ/3 bị cáo); không khởi tố vụ án 2 vụ việc; còn lại 6 vụ việc Cơ quan điều tra đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, qua 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 03, còn một số hạn chế, khó khăn trong công tác phối hợp thực hiên như: Thủ tục, hồ sơ kiến nghị khởi tố chuyển Cơ quan điều tra Công an còn chậm hoặc chuyển hồ sơ chưa đúng thẩm quyền giải quyết; cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra chưa đảm bảo trong việc sử dụng làm chứng cứ để giải quyết vụ án,...

Đồng thời, nhằm góp phần tăng cường công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về vi phạm pháp luật đối với các cuộc thanh tra có dấu hiệu tội phạm; thực hiện tốt việc tổ chức họp đánh giá, phân tích tài liệu vi phạm pháp luật đối với các vụ việc vi phạm pháp luật có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành trước khi kết thúc cuộc thanh tra; khi tiếp nhận kiến nghị khởi tố và hồ sơ, trong trường hợp cần thiết Cơ quan điều tra đề nghị Cơ quan thanh tra phối hợp xác minh để thu thập, bổ sung chứng cứ đảm bảo thống nhất quan điểm xử lý không bỏ lọt tội phạm không còn những vụ việc qua rà soát có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo đó, liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra Công an và Thanh tra tỉnh xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Nguyễn Văn Phước